Ana Sayfa Hakkımızda İletişim Üyelik İşlemleri Üye Girişi

BİREBİR DÖVİZ

  Yardım 
TurkeyPages.com Dünya Rehberi Teklif ve Talepler Bilgi Bankası E-Pazaryeri Birebir İnsan Birebir Bülten Site Haritası


YAZIŞMA ÖRNEKLERİ
Uluslararası Terimler - Kısaltmalar


Uluslararası Terimler, Kısaltmalar

 

a/c

Account
Hesap, hesaba

A/C

Account current
Cari hesap

Acc

Accepted, acceptance
Kabul edilmiştir, kabul

A/d

After date
Vadesinden sonra

Al

First class
1. sınıf

amt.

Amount
Miktar

A/S

Account sale
Satış hesabı

Assn.

Association
Dernek, birlik

A/V

Ad valorem
Kıymet üzerinden

awb

Ainvaybil
(Hava) konşimento

B/C

Biliş for colleciton
Tahsile verilen senet-
ler

Bd.

Bond
Tahvil

Bds.

Boards
Tahta, mukavva

B/E

Bili of Exchange
Poliçe, ciro ile devrol-
unan kıymetli evrak

B/G

Bonded good
Gümrüğü Ödenmemiş
transit mal

B/P

Bul payable
Ödenecek senetler

B.O.

Buyer's option
Alıcı opsiyonu

B.O.T.

Board of Trade
Ticaret Heyeti

C/A

Capital account
Sermaye hesabı

C.B.

Cash Credit
Para olarak verilen
kredi

C.div.

Cumulative dividend
Birikmiş temettü

C.F.

Cost and Freight
Mal Bedeli ve Navlun

C.H.

Custom House
Gümrük Dairesi

C/H

Clearing House
Takas Dairesi

C.I.F.

Cost, Insurance,
Freight
Mal Bedeli, Sigorta ve
Navlun

C.I.F.c.and.t

Cost Insurance,
Freight, Commission
and Interest
Mal Bedeli, Siorta,
Navlun, Komisyon ve
Faiz

C.L.

Carload Lot
Alıcının bulunduğu is-
tasyona teslim

C/N

CreditNote
Alacak dekontu

C/0

Certificate of Origin
Menşe Şahadetnames

C.O.D.

Cash on Deliery
Teslimat anında Öden

Ctge.

Cartage
Nakliye Ücreti

D.A.

Deposit account
Mevduat hesabı

D/A

Documents against Aı
ceptance
Kabul karşılığı vesaik

D.A.F.

Delivery At Frointier
Hudutta teslim

D/D

Demand Draft
Görüldüğünde
ödenecek poliçe

D /N

Debit Note
Borç Dekontu

D/O

Delivery Order
Teslimat emri

D/P

Documents against
Payment
Ödeme karşığı vesaik

D/y

Delivery
Teslimat

encl.

Enclosure
Ekleri

E.P.D.

Excess Profit Duty
Olağanüstü Kazanç
Vergisi


EXQ


ExQuay
Rıhtımda teslim

Ex Works

işyerinde teslim
(Ex factory-fabrikada,
Ex Warehouse-depoda teslim)

F.A.C.

Fast As Can
Mümkün olan süratle

F.a.q.

Fair average quality
Uygun ticari kalite

F.A.S.

Free Alongside Ship
Geminin yanında teslim

F.g.

Fully good
Tamamen iyi kalite

f.i.a.

Ful! interest admitted
Kabul edilmiş lam faiz

f.i.b.

Free into bunkers
Ambara teslim

F.O.

Free On Board
Gemi bordasında tes lim

f.o.c.

Free of charge
Ücretsiz

f.p.

Fully paid
Tümüyle ödenmiş

F.O.R.

Froo On Rail
istasyon rayında teslim

F.O.T.

Free On Truck
Vagonda teslim

F.T.W.

Free Trade Wharf
Serbest Ticaret Limanı

G.m.b.

Good merchantable
brand
iyi ticari kalite

G.o.b.

Good merchantable
brand
iyi kalite

gr.wt.

Gross
Brüt

Gtee

Gross weight
Brüt ağırlık

H.O.

Head Office
Merkez (büro)

H.P.

Horse Power
Beygir gücü

t.B.

Hours
Saat

t/F

Invoice Book
Fatura defteri

L/C

Insufficient fund
Yetersiz karşılık

L.C.D.

Letter of Credit
Akreditif

T.C.O.

Telegram Country
Destination
Telgraf gönderildiği
ülke dilinde

DENİZ TAŞIMACILIĞI

A.A.

Always Afioat
Daima yüzer halde

A.F.

Advance Freight
Peşin avans navlun

a f it.

Afioat
Yüzer halde

A.H.

After Hatch
Kıç ambar ağzı

A.P.

Additional Premium
Ek prim

Anch.

Anchorage
Demir yeri

A/S

Alongside
Bordada

bal.

Balance
Denge

B.B.B.

Before Breaking Bulk
Yükü (dökme)

B/Ch.

Bristol Channel
Bristol kanalı

B.D.

Bar Draught
Sığlıkta gerekli min. su
çekimi

B.D.I.

Both Dates Inclusive
iki tarih dahil

B.E.

Both ends, at both
oad/discharge poris
1.. küpeşterler, 2.
Yük eme/boşaltma limnanları

B/H


Bul of Health/
Bulkhead
Sağlık sertifikası/
Dökme yük için gerek-
li düşey bölme

bre.

Barrel
Varil

B/S

BiliofSale
Gemi mülkiyetini dev reden vesika

B.T.

Berth terms
Yükleme ve boşaltma kuralları

C.G.

Coast Guard
Sahil koruma

C.G.A.

Cargo's proportion of
General Averag
Büyük avaryadan
yükün hissesine düşen

C.O.P.

Gustom of the Port
Liman teamülü, usulü

C/P

Charter Party
Gemi kira kontratı

C.P.D.

Charterers Pays Dues
Vergi, rüsum gemi kiralayana ait

D.H D.

Despatch half Demurrge
Sürastarya yansı kadar dispeç

d.d.o.

Despatch Discharging
only
Yalnız boşaltmada
dispeç

D.F.

Dead Freight
Ölü navlun, Pişmanlık
navlunu

D.L.O.

Despatch Loading Only
Yalnız yüklemede
dispeç

D.W.

Dead Weight
Geminin toplam ton ağırlığı

D.W.C.C.C.

Dead Weight Cargo
Carry Capacity
Gemiyi ortalama çektiği su hattına kadar
batırabilecek yük ve bu yükü taşıma kapasitesi

E.T.A.

Expected Time of Arrical
Geminin tahmini varış tarihi

E.T.D.

Expected Time of Departure
Geminin tahmini ayrılış tarihi

F.and.D.

Feright and Demurrage
Navlun ve sürastarya

F.d.

Free discharge
Boşatlma masrafları gemiye ait olmaksızın

F.I.O.

Free in and Out
Taşıyıcının yükleme ve
boşatlma giderleriyle
ilgisi yoktur.

F.I.O.S.

Free in and Out,
Stowed
Bkz.F.I.O. ve istif giderleriyle ilgisi yoktur.

F.I.O.S.T.

Free in and Out,
Stowed and Trimmed
Bkz. F.I.O.S. ve tanzim giderleriyle ilgisi yoktur.

FRT.

Freight
Navlun

F.T.

Freight ton
2240 (veya 2000) libre
ağırlığında hacim birimi
Navlun ton-1.1016 kg.

F.T.

Free of Turn
Yanaşma yeri olsun,
olmasın gemi vanşından sonra astorya günleri sayılır.

F.T.

Ful Terms
Tüm komisyon veya
indirimler navluna da hildir.

G.R.T.

Gross Register Ton nage
Sicile kayıtlı gros ton

H.W.M.

High Water Mark
Yüksek su çizgisi

L.B.

Life Boat
Can Filikası

L.H.

Lower Hold
Dip ambar

L.O.A.

Length Overall
Geminin tam boyu

M.I.P.

Marine Insurance Policy
Deniz sigortası poliçesi

M.O.L.O.O

More or Less in Owner's Option
Çoğu/azı armatör op siyonunda

M/R

Mate's Receipt
Ordino/Yükleme ordinosu

N.A.A.

Not Alvays Afloat
Daima yüzer halde değil

N.O.R.

Free of Charterer's commission
Kiralayan komisyonu hariç Yükleme/
boşaltma masrafları gemiye ait değil

N.O.R.

Notice of Readiness
Hazırlık Mektubu

O.R.

Owner's Risk
Armatör riskinde

O.S.D.

Open Shelter Decker
Açık barınak güvençleri barınak güverteleri

O.S.P.

One Safe Port
Emin bir liman

P.O.C.

Port of Call
Uğranılacak liman

P.O.R.

Port of Refuge
Sığınılacak liman

Q.O.O.

Quantity in Owner's Option
Miktar armatör op siyonunda

R.d.

Running days
Astarya günlerinde tatiller dahil sayılan
günler

S.C.

Salvage charges
Kurtarma masraflan

S.F.

Stowage Factor
istif Faktörü

S.H.E.X.

Sundays and Holidays Excepted
Pazar ve tatiller hariç

S.H.I.N.C.

Sundays and Holidays Included
Pazar ve tatiller dahil

S/N

Shipping Note
Sevkiyat bildirisi

S.O.L.

Shipovv'ner's Liability
Armatör yükümlülükleri

S.W.

Shipper's Weights
Yükleyici (sevkıyat) ağırlıkları

T/C

Time Charter
Zamanla sınırlı gemi kiralama sözleşmesi

T.D.

Tweendeck
Gladora

W.A.

With Average
Avarva Hahil

W.B.

Water Ballast
Boş gemiye denge arttırmak için alınan safra

whf.

Wharf
Rıhtım

AV.I.B.O.N.

Whether in Berth or Not
Yanaşmış olsun veya olmasın

W.S. (RED)

Rates, Extras and Demurrage per World
Scale
Fiat, ekstra ve sürastarya enternasyonal Ölçülere göre

W.V.N.S.

With Vessel's Natural
Segregations
(yükün) geminin doğal şekfine göre ayırıp,
yerleştirilmesi

W.W.D.

Weather Working Days
Hava şartlan uygun Çalışma günü

 

 

Ekonomi - Bankacılık

a.d.

Ante diem/After date
Fününden önce/Hululü vade (vadesi gelmiş)

ad/advt

Advocate
Avukat

A fft.

Affidavit
Yeminli yazılı ifade

Alt.

Alternate
Yedek/Vekil

an.

Anno
Yılda

arbtn./
arbtror

Arbitration/Arbitrator
Tahkim (arbitraj) Ha kem

art.

Article
istatistik pozisyonu / Madde

a/s

At sight
istatistik pozisyonu/
Madde

A/S

Account Sales / After sight
Satış hesabı / Görüldükten sonra

assd.

Assessed
Tahakkuk etmiş

Assigt.

Assignment
Devir, temlik

att.At.,Atty.

Attorney
Vekil/Dava vekili

Att.Gen.

Attorney General
Başsavcı

B.B.

Bili Book
Borç senedi defteri

b.d.

Biliş discounted / Bank draft
Ikonto edilmiş senet / Banka keşidesi

b/d

Brought down
Nakil yekûn

bkpt.

Bankrupt
Müflis

B/N

Banknote
Banknot

b.p.

By procuration (power of atterney)
Vekaleten imzaya yetkili

B/P

Biliş payable
Borç senedi

B/R

Biliş receivable
Alacak senedi

B/S (b.s)

BillofSale / Balance Sheet
Satış faturası / Bilanço

Bs/c

Biliş of colleciton
Tahsil senetleri

c:

Currency/Cents/Case/
Para/Sent/Durum/

C.a.D.

Cash against Docu ments
Vesaik mukabili ödeme

C and D

Collection and Deliv ery
Senet tahsili ve teslim

Carr.pd.
(cge.pd.)

Carriage paid
Taşıma ücreti ödenmiş

Cash.

Cashier
Kasiyer, veznedar

cash b/I

Cash against bili of lading
Konşimento karşılığı peşin ödeme

C.b.d.

Cash before delivery
Teslimden önce Ödeme

c.d.

Cash discount / Certificate of deposit
Kasa iskontusu / Teminat makbuzu

cd.sl.

Conditional sale
Sardı satış

c/f

Carried fonvard
Nakli yekûn

ch.ppd.

Charges prepaid
Önceden ödenen masraflar

chq.

Cheque
Çek

C.i.a.

Cash in advance
Peşin para

cl.b/I

Cleanbİll of lading
Temiz, eklemişiz konşimento

cld.

Cleared
ilişkisiz

c/m

Certificate of manu facture
İmalat belgesi

C/N

Credit Note
Kredi dekontu

c/o

Care of / Cash order
Aracılığı ile (eliyle) Peşin para ile sipariş

Coll.

Collect / collection
Senet tahsili / tahsil etme

Conf.

Confirm/confirmed
Teyit/teyitli

Cons.cert.

Consular certificate
Konsolusluk sertifikası

C.o.S.

Cash on shipment
Sevkiyat anında peşin para

c.r.

Current rate
Cari kur

c.r.s.

Cash by return steamer
Geminin dönüşünde ödenecek

ctf.

Certified/certifıcate
Tasditli/sertifıka

c. w.o.

Cash with order
Sipariş verildiğinde ödeme

D.a.

Documents against ac ceptance
Vesaik mukabili kabul

d/a

Days after acceptance
Kabulden sonraki günler

D.a.d.

Documents against discretion of collecting
bank
Tahsilatı yapan bankanın takdiri karşılığında vesaik

d.bk.

Drawback
Gümrük resmi iadesi,
reddi rüsum

D/D

Demand draft
İbrazında ödenecek poliçe

deb.

Debit
Borç zimmet

Decl.

Declaration / Dec lared
Beyanname / deklare edilmiş

Deft.

Defendant
Müdafi, savunucu

Depr.

Depreciation
Amortisman

dft.

Draft
Poliçe/kambiyo senedi

dft/a.

Draft attached
Poliçe eklenmiş

dft/c

Clean draft
Belgesiz poliçe

Diş.

Discount
Iskonto, indirim

Distr.

Distribute/Distributor
Dağıtma/Distribütör

Div.

Divident/Division
Temettü/Taksim

D/N

Debit note
Borç dekontu

do

Ditto
Aynı, aynen

D/P

Documents against payment
Vesaik mukabili Ödeme

D.P.B.

Deposit pass-book
Mevduat cüzdanı

D/r

Deposit receipt
Teminat makbuzu

Dr.

Drawer
Keşide eden

d.s.

Days after sight
İbrazından sonraki günler

ds dft

Sight draft/Date draft
ibrazından ödenecek poliçe/vadeli poliçe

ea

Each
Her, beher

e.and o.e

Errors and omissions excepted
Hata ve noksanlar hariç

e.e.

Errors excepted
Hatalar hariç

en ti.

Endorsed/endorsement
Ciro edilmiş/ciro

ex.

Exchange
Kambiyo / Döviz kuru / Borsa

Ex.d.
(ex.div.)

Ex divident (um)
Kar hissesi olmadan,
temettüsüz

Ex. int.

Ex interest
Faiz hariç

ext.

Exlusive, excludîng
Hariç, müstesna

f. b.

Freight bili
Navlun senedi, faturası

f.o.l.

Free of interest
Faizsiz

F.P.

Floting (öpen) policy
Serbest (açık) poliçe

frt. coll.

Freight collect
Navlun tahsil edilecek

frt.pp.

Freight prepaid
Navlun peşin ödenmiş

fr.fwrd.

Freight forward
Navlun vadeli

f.x.

Foreign exchange
Döviz

Gtee.(gtd)

Gurantee/Guaranteed
Garanti/garanti edilmiş

l/c

in charge of
Görevli, nezaretçi olarak

I/F

Insfficient fund
Yetersiz karşılık, fon

I/I

Indorsement irregular
Gayri muntazam ciro

inci.

Included, Inclusive
Dahil edilmiş, dahil

Inst.

Instant (presem month)
cari ay

I.O.U.(IOU)

I owe you
size borcum, borç senedi

Irr.

Irredeemable
itfa edilemez

Irrev.

Irrevocable
Rücu edilemez (gayri kabilirücu)

j.a.

Joint account
Müşterek hesap

i.a.

Letler of advice
ihbar mektubu

I.b.

Long bili
Uzun vadeli senet

L/C

Letter of Credit
Akreditif

L/D

Letter of desposit
Rehin senedi

id.

Limited
Sınırlı

Led.

Ledger
Defterikebir

l.h.

Letter of hypotheca tion
İpotek mektubu

Marg.

Margin
Marj

mat.

Maturity
Vade

m.d.

Month's date / months after date
Ayın tarihi / tarihten sonraki aylar

Meni.

Memorandum
Muhtıra

M.O.

Money Order
Havale emri

m.p.

Months after payment
Ödemeden sonraki aylar

m.s.

Months after sight, month's sight
ibrazından bir ay sonra

mtg.(mort)

Mortgage
Rehinli

mıh.

Month
Ay

n/a

No account
Hesabı yok

natl.

National
Ulusal

n.d.

Not dated
Tarih konmamış

n/e.

Not exceeding
Geçmeyecek

neg.

Negotiable
Ciro ve devredilebilir

n/f.

no funds
Karşılıksız

n.o.s.

Not othenvise stated,
not othenvise specified
Aksi ifade edilmemiş ise

n.p.

Netproceeds
Net hasılat, gelirler

O/a.

On acceptance/On account
Kabul halinde/namına, hesabına

o/c.

Overcharge
Fazla masraf yükleme

o.d.

on demand/overdraft
Talep halinde/Kredi Limitini aşma

o/n.

Order notify
Sipariş ihbarı

on cons.

On consignment
Konsiye olarak

O/o.

Order of
Emrine

o.p.

Openpolicy
Açık Poliçe

o.p.o.

One price only
Tek fiyat

opt.

Option, optional
Opsiyon, opsiyona bağlı

o.s.

Outstanding
Kapanmamış (hesap)

 

 

 

 

 Geri
Birebiriletisim.com'da reklam ver | Haberextra.com | Klipextra.com
Bu site en iyi 1024 X 768 çözünürlüğünde ve IE 5.0 üstünde görüntülenir.
Global Sign SSL Güvenlik Sertifikası
<