Ana Sayfa Hakkımızda İletişim Üyelik İşlemleri Üye Girişi

BİREBİR DÖVİZ

  Yardım 
TurkeyPages.com Dünya Rehberi Teklif ve Talepler Bilgi Bankası E-Pazaryeri Birebir İnsan Birebir Bülten Site Haritası
Ana Sayfa >> Afrika >> Fas >>
FasDeğerlendirmeGiderek büyüyen orta sınıfı, mal ve hizmet arzındaki ihtiyaçları nedeni ile Fas, önemli bir ihraç pazarı özelliği taşımaktadır. Ülkenin çok sayı ve çeşitte ürün ve hizmet ticaretine umut verici bir şekilde açık olduğu görülmektedir. Ancak bu piyasadaki en önemli rakipler ve geleneksel ticari partnerlerin Avrupalı firmalar olduğu unutulmamalıdır.

Diğer taraftan, daha önce de belirtildiği üzere, Fas Nüfus Bakanlığı’nın şeffaflık politikası kapsamında, bu bakanlığa bağlı bir kuruluş tarafından yapılan bir anketin sonuçlarına göre, Fas dünyadaki en fakir ülkeler arasında yer almaktadır.

1980’lerin başından 1995’e kadar, ülkede fakirlik sınırının altında yaşayan kişi sayısı önemli ölçüde azaltılmış olmasına rağmen, nüfusun halen %13’ü bu kategoriye girmektedir. Nüfusun yaklaşık %42’si ise, özellikle tarımda yaşanan kuraklık yıllarında ve diğer bazı nedenler ile ekonomide meydana gelebilecek en küçük dalgalanmada fakirlik sınırının altına düşebilecek olan grubu oluşturmaktadır. Sonuç olarak, nüfusun %50’ye yakın kısmını “fakirler grubu” oluşturmaktadır.

Fas hükümeti yavaş fakat dengeli bir özelleştirme programı ile ticari hayattan çekilmektedir. Özelleştirme, otel işletmeciliği, tekstil, ithal teknoloji ve hizmetler sektörünü hedeflemektedir. Ayrıca Fas devlet planlamacıları Dünya Bankası ve diğer uluslararası finansman kuruluşlarının desteği ile telekomünikasyon, kara yolları, limanlar ve elektrik santralları gibi temel alanlardaki projeleri yürütmeye devam etmektedir.

Ülkede pazarlama teknikleri giderek gelişmekte, alışveriş merkezleri kurulmaktadır. Fas’ta, ülkemiz özel bir sempati ile anılmakla birlikte, Türk işadamlarına karşı tercihe dayalı, özel bir tutum izlenmemektedir. Devlet ve iş çevrelerinde Fransızca ve Arapça birinci dil olarak tercih edilmekte, iyi eğitilmiş çevrelerde ve genç işadamları tarafından İngilizce de kullanılmaktadır.

Ülke, artan girişimcilik ruhu, nüfusu ve yönetim biçimi ile uygun bir ticari atmosfere sahip izlenimini vermektedir.

Türk işadamlarına ilişkin imkanlar;

Telekomünikasyon: Şehir ve şehirlerarası şebekelerde fiber optik kablo donanımının sağlanması. Sözkonusu alan, ülkede telekomünikasyon şebekesini iyileştirilmesi amaçlandığından potansiyel bir büyüme vaad etmektedir.

Elektrik üretimi : Fas’ın elektrik tüketim talebi yıllık ortalama %7 oranında büyümektedir.

Kirli su arıtımı : Sebou ırmağı üzerindeki zeytinyağı tesislerinin yarattığı çevre kirliliğinin giderilmesine ilişkin olarak Ulusal İçme Suyu İdaresi-ONEP’in bazı girişimlerde bulunması beklenmektedir.

Kümes hayvanları sektörü : Ülkede kişi başına düşen kümes hayvanları ve yumurta tüketimi düşüktür. Ancak yem ithalatının serbestleştirilmesini takiben bu alandaki üretimin artırılmasına yönelik ekipman talebinin de artması beklenmektedir.

Fas ile olan ticarette karşılaşılan sorunlar :

· Artmakta olan fakat halihazırda düşük satın alma gücü,
· Küçük boyutlu piyasa,
· Ulaşım zorlukları,
· Ticari dil olarak Fransızca kullanılması,
· Satın alma ve finansman kolaylıkları sağlama zorunluluğu,
· İş çevrelerinin birbirlerini karşılıklı olarak iyi tanımaması.

Fransa ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin, ticari tercihlerini etkilemek amacı ile Fas’a diplomatik ve politik baskı uyguladıkları bilinmektedir. Bu ülkeler halihazırda piyasanın büyük bir bölümünü ellerinde bulundurmaktadır. Yerli partnerleri tarafından iyi temsil edilen Fransız firmaları piyasaya hakim olup, bunları İspanyol, Alman ve İtalyanlar izlemektedir. Ülkedeki Fransız diplomatik misyonunda 30’dan fazla ticaret uzmanı görev yapmaktadır. Aynı zamanda Fas’ta 300’den fazla Fransız ve 150 kadar İspanyol firma, 700 Fransız-Fas ortak teşebbüsü bulunmaktadır. Fransız Ticaret Odasının aktif olarak ticaretle uğraşan 1200 üyesi vardır.

Fas 1294 dolarlık kişi başına düşen geliri, tüketicilerinin düşük seviyedeki alım gücü ve Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin pazarı ellerinde bulundurmaları gözönüne alındığında; güçlü rekabet ortamı nedeni ile Türkiye açısından çok cazip bir pazar gibi görünmemekle birlikte diğer Afrika ülkelerine yapılacak ihracat sırasında bir geçiş noktası olarak değerlendirildiğinde ihracatçılarımız açısından yeniden önem arzeden bir konuma kavuşmaktadır.

Ayrıca ülkemiz ihracatçılarının Fas piyasasında pazar payı elde edebilmeleri ve kendilerine iş imkanı yaratabilmelerinin, halihazırda bu piyasada yerleşik rakiplere rağmen uygun fiyatlı ve kaliteli, Türk ürünlerinin etkin tanıtımının gerçekleştirilmesi ile mümkün olabileceği düşünülmektedir.

Ticari İmkanlar
· Su kaynakları ekipmanları
· Mimari, inşaat, mühendislik hizmetleri
· Elektrikli güç sistemleri
· Madencilik sanayi ekipmanları
· Telekomünikasyon ekipmanları
· Çevre kirliliği kontrol ekipmanları
· Gıda işleme ve paketleme ekipmanları
· Tıbbı teçhizat
· Tarımsal makinalar
· Havalandırma ve soğutma ekipmanları

Tarımsal ürünler :
· Mısır yemi
· Buğday
· Bitkisel yağlar
· Mum yağı
· Pamuk

Birebiriletisim.com'da reklam ver | Haberextra.com | Klipextra.com
Bu site en iyi 1024 X 768 çözünürlüğünde ve IE 5.0 üstünde görüntülenir.
Global Sign SSL Güvenlik Sertifikası
<