Ana Sayfa Hakkımızda İletişim Üyelik İşlemleri Üye Girişi

BİREBİR DÖVİZ

  Yardım 
TurkeyPages.com Dünya Rehberi Teklif ve Talepler Bilgi Bankası E-Pazaryeri Birebir İnsan Birebir Bülten Site Haritası
Ana Sayfa >> Güney Amerika >> Arjantin >>
ArjantinPazar ile İlgili Bilgiler5.1. Dış Ticaret Mevzuatı
Ticari ilişkilerin başlangıcında akreditif tavsiye edilmekte olup teorik olarak fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde ödeme uygulanmakta ise de bu süre 60, 90, 120 gün olabilmektedir.

Arjantin kanunlarına göre, eğer konşimento Arjantin’deki banka namına yapılmışsa malın sahibi kabul edilir. Bu durumdan sakınmak için bankayı taraf olarak belirtmemek yerinde olacaktır. Koli listeleri Arjantin’deki gümrük işlemleri için şarttır ve her kolinin içindeki malı tanımlamak zorundadır.

Arjantin’de ürün sınıflandırılması harmonize sisteme göre yapılmakta olup ithalata ilişkin tarifeler ad-valorem ve cif değer üzerinden uygulanmaktadır. Arjantin hükümeti, tarife dışı engelleri ve özel vergileri kaldırmıştır. Ayrıca, ortalama tarife oranı %14’e kadar düşürülmüş, gereksinim duyulan belgeler basitleştirilmiş ve tüm potansiyel ihracatçı ve ithalatçılara ticaret tescili açılmıştır. İthalatta herhangi bir yasaklama yoktur.

5.2. Arjantin’e Mal Gönderen İşadamlarının Bulundurmaları Gereken Zorunlu Belgeler
Deniz nakliyesinde değeri ne olursa olsun gerekli belgeler şunlardır:

1.Ticari Fatura (orijinal ve 3 kopya/İspanyolca)
2.Konşimento (minimum 1 ciro edilebilir kopya)
3.Koli Listesi (Büyük hacimli mallar ve cins, bileşim, ağırlık vs.yönlerden birbirine benzeyen mallar için genelde gerekmemektedir.)
4.Sigorta Sertifikası (Eğer sigorta bedeli ihracatçı tarafından karşılanmışsa bir tane gereklidir.)

Hava kargo nakliyesinde değeri ne olursa olsun gerekli belgeler şunlardır:

1. Ticari Fatura (orijinal ve 3 kopya)
2. Hava taşıma senedi (Kopya sayısı ithalatçının ihtiyacına ve kullanılan havayoluna göre değişmektedir.)
3. Koli Listesi


5.2.1.Ticari Faturalar
Ticari faturalar (İspanyolca), yasal olarak 1 adet orijinal ve 3 kopya olmak üzere hazırlanmalıdır. Karbon, basılmış veya fotokopi faturalar, orijinali yerine geçmemektedir. Ayrıca, faturaların her bir kopyası (aslı ve üç kopyası) şirketin yetkili bir çalışanı tarafından mürekkeple imzalanmış olmalıdır. Sözkonusu yetkili imzasının altına tam ismini ve şirketteki ünvanını yazmak zorundadır. Faturaların nakliyeciler veya aracılar tarafından kullanılması halinde yetkili bir temsilci aynı işlemleri ihracatçı yada imalatçı adına yapar. Fatura eğer İngilizce ise İspanyolca tercümesi mutlaka yapılmalıdır. Faturada ayrıca bir “yemin” beyanı da bulunması zorunlu olup bu yeminle faturadaki bilgilerin (ürünün fiyatı, kalitesi, miktarı vb.) doğru olduğu belirtilir. Arjantin’e yapılan ihracatta, menşe şahadetnamesi ve faturaların Arjantin’in Ankara’daki Büyükelçiliği’ne onaylatılması gerekmektedir.

İhracatçı veya imalatçı için faturaları ayrıca imzalayan bütün temsilciler ve nakliyeciler, şirketin isminden sonra kendi telefon numaralarını yazmak zorundadırlar. Fatura aşağıdaki unsurları içermelidir:

· Fatura Numarası
· Teslimatın yapılacağı yer ve tarih
· İhracatçının tam ismi ve adresi
· Konsinye ve taşıma aracısının tam ismi ve adresi
· Ürünün adı ve açıklaması (ispanyolca)
· Birim fiyat ve toplam
· Kullanılan döviz cinsi
· Ödeme koşulları ve teslimat şekli (INCOTERMS)
· İhraç yeri veya limanı (Menşei)
· Taşıma aracı (deniz, hava veya parsiyel posta ile)
· Arjantin’e giriş limanı veya yeri

5.2.2. Konşimento
Konşimento en az bir ciro edilebilir kopyadan oluşmalıdır. İlave ciro edilebilir kopyalar ithalatçının, bankanın, ya da ilgili başka birinin ihtiyacı üzerine daha fazla hazırlanabilir. Konşimento aşağıdaki unsurları içermelidir:

· Geminin adı
· Gemi kaptanının ismi
· Tescil limanı ve tonajı
· Nakliyecinin ismi
· Konsinyenin ismi
· Koli adedi, içeriği, miktarı, kalitesi
· Yükleme ve boşaltma limanı
· Navlun miktarı
· Ödemenin tarihi, şekli ve yeri
· Belgenin hazırlanış tarihi, kaptan ve nakliyecinin imzaları
· Fatura numarası’nın yazılması da önerilir.

5.2.3. Koli Listeleri
Koli listeleri, Arjantin’de gümrük muayenesi için gereklidirler ve her paketin içeriğini tanımlamak zorundadırlar. Aynı parti içinde bulunan koliler birbirlerinin aynı ise, ambalajın üzerindeki bir tek tanımlama yeterlidir. Koli listesi tercihen İspanyolca olmalıdır. Kömür, Petrol, kum vs. gibi büyük hacimli ithal mallar ve aynı bileşimi, ağırlığı ve özelliği taşıyan ürünler için Koli listesine gerek yoktur.
5.3. Özel İthalat Hükümleri
5.3.1. Tehlikeli Maddelerin Markalanması ve Paketlenmesi
Birçok Birleşmiş Milletler üyesi ülke, tehlikeli maddelerin markalanması ve paketlenmesi hususunda BM tavsiyelerini uygulamaktadırlar. İhracatçılar, ithalat yapan firmalardan, Arjantin’in halihazırda sözkonusu gereklilikleri uygulayıp uygulamadığı konusunda görüş almalıdırlar. Örnekler ve reklam numuneleri, vergiden muaftır. Reklam maddeleri, Arjantin’e ithal edildikleri takdirde vergiye tabidirler.

5.3.2. Ürün Numuneleri
Ticari değeri olmamak şartıyla satış temsilcisi ile birlikte Arjantin’e giren örnekler vergiden muaftırlar. Eğer örneklerin bir değeri varsa, vergi değeri kadar senet verilir. Bu senetler, 90 gün için olmakla beraber, ilave 90 gün daha yenilenebilir. Senete bağlanmış vergiye tabi örnekler yeniden ihraç edilmesi üzerine, ödenen miktar geri verilmektedir.

5.3.3. İthalat Kısıtlamaları
Arjantin’de sadece birkaç ithalat kısıtlaması yürürlüktedir. Daimi kotalar otomobil gibi mallarda, geçici kotalar ise kağıt, kağıt hamuru gibi ürünlerde uygulanmaktadır. İlaçlar, gıda maddeleri, savunma materyalleri gibi ürünler ilgili devlet kurumunun onayına tabiidir. Arjantin pazarına giren birçok üründen alınan vergilerin yanısıra, Arjantin’e giren bütün ürünlerden C.I.F değerlerinin %3’ü oranında ithal istatistik ücreti alınmaktadır. C.I.F değeri artı gümrük vergisi artı ithal istatistik ücreti, yerel vergilerin hesaplanmsı için gerekli matrahı oluşturmaktadır.

Doğrudan İthalat Maliyetlerinin Maliyetlerine İlişkin Örnek Bir Uygulama

Taban Fiyat

100.00

 

Navlun %8 (ortalama)

 

    *8.00

 

C&F

 

108.00

 

Sigorta (C&F’nin %1.5’I)

 

    *1.62

 

Vergilendirilebilir taban=CIF

 

109.62

 

%17 gümrük vergisi (veya diğer uygulanabilir vergi oranları) *

 

  18.63

 

CIF üzerinden alınan %0,5 İstatistik vergisi

 

   0,55

 

KDV Matrahı

 

128,80

 

KDV  %21

 

27,05

 

KDV (%10 avans veya sürekli ithalat yapmayan firma veya kişiler için KDV üzerinden %8 ) ***

 

12,88

 

%3 Beklenen karlar vergisi, KDV tabanı (CIF) (sadece doğrudan tüketim malları için) ****

 

3.86

 

Vergilerden Sonraki Toplam

172,59

 

 

Banka ücretleri  (Taslak akreditif, FOB’un %1.5-%2’si)*,**,***

 

2.42

 

Taşıma aracısı ücretleri (CIF üzerinden %1.5) *,**

 

1.99

 

Liman Maliyetleri (boşaltma, depolama, vs. yaklaşık %6*,**)

 

7,96

Toplam

184,96

 * Nakliye aracısı ile maliyetler detaylı görüşülmelidir
** Bu oranlar, bazı hizmetler için %21 KDV olarak belirlenmiştir.
*** Bankanın kesintileri, akreditif koşullarına göre uygulanır.

Arjantin’de ulusal Vergi Bürosu ve Gümrük Bürosundan bu konularda bilgi alınabilir.

*Direccion Nacional de Impuestos (Ulusal Vergi Bürosu)
Ministerio de Economia
Hipolito Yrigoyen 250, Piso 9, Of. 941 "A"
(C1064AAD) Buenos Aires, Argentina
Tel/faks: (54-11) 4349-6968/70

*Subdireccion General Legal y Tecnica Aduanera
Direccion General de Aduanas (DGA)
(Administracion Federal de Ingresos Publicos - AFIP)( Gümrük Bürosu)
Azopardo 350, Piso 1
(C1107ADD) Buenos Aires
Tel/faks: (54-11) 4343-0100/9, 4331-7635/7606
Web Site: www.afip.gov.ar

5.4. Gümrük Değerleri
Arjantin’de CIF değerine uygulanan tarifelerin yapısı aşağıdaki gibidir:

-Çoğu sermaye malında %10 tarife
-Tarım ürünlerinde %2-%14
-Çoğu sanayi malı girdilerinde ve hammaddelerde %12-%16
-Çoğu tüketim malında, tekstil ve giyimde %16-20

Yukarıda sayılan tarifeler dışında aşağıda belirtilen ücret ve vergiler de uygulanmaktadır:

-Sermaye malları hariç olmak üzere, CIF değeri üzerinden uygulanan %3 istatistik ücreti.
-CIF değeri, tarife ve istatistik ücretinin toplamından oluşan değere uygulanan %21 oranındaki KDV.
-İthalat yapılma sıklığına göre, CIF artı tarifeler üzerine uygulanan %9-%10 arasında değişen KDV (Kullanıcı tarafından doğrudan ithal edilen mallar hariç olmak üzere).
- Kullanıcı tarafından doğrudan ithal edilen mallar hariç olmak üzere, bütün tüketim malları üzerinden alınan %3 oranındaki beklenen karlar vergisi.

5.5. İthalat Lisansları
Özel rejime tabii tutulan otomobiller, ikinci el giyim eşyası, kullanılmış lastik ve zehirli atıklar hariç olmak üzere, ithalat için herhangi bir ithalat lisansına gerek yoktur.

5.6. Geçici Kabul Rejimi
Geçici kabul rejimi temel ve ara malların ithalatında kullanılmaktadır. İthal girdilerin girişinden 180 gün sonra ihracatın yapılması gereklidir.

5.7. Ürün Standartları
Arjantin’de ürüne göre değişmekle birlikte, ISO ve Pan Amerikan Standartları uygulanmaktadır. Standartlarla ilgili kuruluş;

Arjantin Standart Enstitüsü- IRAM (Instuto Argentino de Normalizacion)
Peru 552
1068/ Buenos Aires
Tel :00 54 11 4345 3465
Faks :00 54 11 4345 3469
http://www.iram.com.ar (İspanyolca)

Dünya Ticaret Örgütü’nün “Ticarette Teknik Engeller Anlaşması”na göre, Arjantin hükümetinin, standartlarla ve düzenlemelerle ilgili bir Standart Soruşturma Noktası kurmak zorundadırlar.

Soruşturma noktası:
Sanayi Genel Müdürlüğü
Direccion General de Industria
Av.Julio A.Roca 651 Piso 1,
Sector 25
1322 Buenos Aires, Argentina
Tel :00 54 11 4349 3655
Faks :00 54 11 4349 3644

5.8. Gıda/Sağlık/Güvenlik Düzenlemeleri

Canlı hayvan, bitki, çiçek soğanı, budanmış parçalar, kök gövdeler, yumrular, arpa, yer fıstığı, bütün tohumların yüklenmesi halinde, ihracatçı ülkenin yetkili bir kurumu tarafından sağlıkla ilgili belgelerin çıkarılması gereklidir.

ANMAT-Ulusal İlaç, Gıda ve Tıbbi Teknoloji İdaresi
Avda. de Mayo 869, Piso 3
(C1084AAD) Buenos Aires, Argentina
Tel/Faks: (54-11) 4345-7145; 4340-0800
Faks: (54-11) 4342-4578
E-mail: [email protected]
Web Site: http://wwwl.anmat.gov.ar

5.9. Anti-Damping ve Telafi Edici Vergiler Kanunları
Arjantin’in haksız rekabetin önlenmesine ilişkin kanunları DT֒nün VI.Maddesi ve 281/97 ve 622/95 sayılı kararlarına dayanmaktadır.

5.10. İşaretleme ve Marka Gereksinimleri
Yerel ya da ithal malların ülke menşeini belirten işaretleri düzenleyen kurallar, 10 Kasım 1923 yılında çıkartılan ve Ticari Malların İşaretlenmesi Kanununa göre yürütülmektedir. Sözkonusu Kanun, en radikali 1937 yılında olmak (ithal ürünler gümrük muayenesinden geçerken ülke menşei işaretinin denetlenmesi) üzere çıkarılan birçok kararname ile değişikliğe uğramıştır. Kanun, yerli ürünlerin “Industria Argentina” ibaresini taşımasını gerektirmektedir.

Ülke menşeini gösteren işaretlemeler için genel kurallar aşağıdaki gibidir:

-İşaret eşyanın üzerinde yer alıyorsa, ülke menşei de görülebilir bir yerde bulunmalıdır.

-Eşyanın üzerindeki asıl etiket yada ambalaj diğer işaretlerin gözükebilmesi için çok küçükse, ülke menşeinin konteynırın üzerinde görülebilir bir şekilde bulunması yeterlidir. Eğer, asıl etiket ülke menşeini gösteremeyecek şekilde küçükse gerekli işaret konteynıra asıl işaretle aynı tarafa yapıştıralacak ek bir işaretle yapılmalıdır.

İthal malları taşıyan konteynırlar (yaklaşık 1/4, 1/2, 3/4 ve 1 litre) net içeriklerini gösteren ibareler taşımak zorundadırlar.

Gıda, ilaç, temizlik ve kozmetik ürünlerinin Sağlık İdaresi’nce tescilli olması zorunludur. Bu konuda mutlaka ithalatçı taraf ile detayların konuşulması gümrük işlemlerindeki gecikme riskini azaltacaktır.

5.11. Tüketicinin Yapısı ve Davranışları
Arjantin’de son kullanıcılar bir ürünü satın alırken fiyat, kalite ve satış sonrası hizmetler arasındaki dengeyi göz önünde bulundururlar. Fiyat her zaman belirleyici faktör değildir. Finansman, ülkede mevcut yüksek faiz oranları neticesinde oldukça önemlidir.

Pazarlama teknikleri arasında, ticaret şovları, sektörel dergilerde reklamlar ve stratejik ittifaklar sayılabilir.

5.12. Dağıtım ve Satış Kanalları
Süpermarketlerin ve diğer büyük perakende satış mağazalarının artmasıyla küçük perakendecilerin sayısı azalmış ayrıca franchising, katalog ve televizyondan satış yöntemleri de gelişmeye başlamıştır. Toplam tüketim malları ticaretinin % 63’ü self-service mağazalarda yapılmaktadır. Yerli ve yabancı sermayeli süpermarketler ise büyük şehirlerde yayılmaya başlamışlardır.

Satış için kullanılan yöntem acenta/distribütör sistemidir. Ana şirket ve acenta arasındaki ilişkiler Medeni ve Ticaret Kanunlarına göre yürütülmektedir. Acenta anlaşmalarının fesih işlemlerini düzenleyen herhangi özel bir yasa yoktur.

Taraflar, yaptıkları anlaşmaya yabancı kanunların uygulanması yolunu tercih etmemektedirler. Eğer bir sözleşme Arjantin kanunlarının uygulanmaması için yurtdışında gerçekleştirilmiş ise, sözleşme Arjantin mahkemeleri tarafından yürütülmemektedir.

5.13. Franchising
Franchising sözleşmeleri Arjantin Ticaret Kanunu’nun koruması altındadır. Hizmet, ticari ünvan, uzmanlık ve paylaşılan üretimin unsurları gerek franchisor gerekse franchisee tarafından sözleşme yükümlülükleri olarak belirtilir. Sözleşme, lisans, metodlar/sistemler ve tescilli bilginin franchisee’te transferi, girdilerin temini, satış yöntemleri, kalite standartları ve franchisor tarafından sözleşme unsurlarının kontrolü gibi konuları içerir. Franchising, Arjantin’de başarı ile uygulanmakla beraber, işleticinin borcunu ödeyememesi ya da iflası halinde yasal yükümlülüklerden kaçınabilmesi için franchisor’ın yükümlülüklerinin sözleşmede açıkça belirtilmesi gereklidir. Arjantin kanunları ticari başarısızlık ve iflas hallerinde franchisor’ın yükümlülükleri konusunda açık hükümlere sahip değildir. Sözleşme imzalamadan önce yasal konularda bir danışmana başvurulması tavsiye edilmektedir.

5.14. Joint-Ventures
Arjantin yasaları joint ventures kurulmasına izin vermektedir. Bir sözleşmenin hazırlanıp imzalanması ve Ticaret Siciline tescil edilmesi gerekmektedir. Sözleşmenin spesifik maddeleri ve ayrıca yasal bir temsilcinin atandığına dair bilgileri içermesi gerekmektedir.

5.15. Lisans Anlaşmaları
Tescilli bir bilginin yabancı bir gerçek ya da tüzel kişiden Arjantin’li bir gerçek ya da tüzel kişiye transferi ve patentlerin ve ticari markaların transferi 22 426 sayılı kanuna göre yürütülmektedir.
Arjantin Patent Ofisi
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
Paseo Colon 717
1063 Buenos Aires
Tel :00 54 11 4344 4901/02
Faks :00 54 11 4343 5286

Tescilli bilgilerin bağlantılı firmalarca transferi daha önceden Hükümetin onayına tabidir. Onayın olmaması sözleşmeleri geçersiz hale getirmez ancak sözleşmeler üzerinde yapılan ödemelere vergi amaçları bakımından izin verilmez ve %27 vergiye tabidirler. Lisans anlaşmaları ve ortak girişimler, aynı zamanda MERCOSUR’a girişin en uygun yoludur.

5.16. Arjantin’de bir Ofis Kurmanın Aşamaları
Yabancı firmaların alışılmış faaliyetlerini yürütebilmeleri için Arjantin’de bir şube (sucursal) açmaları gerekmektedir. Gerçek kişilerin ise şirket tarafından yasal temsilci olarak atanmaları gerekmektedir. Şubelere sermaye tahsisi gerekli değildir.

Yerel yatırımcılarla ortak olunsun ya da olunmasın yabancı yatırımcılar tarafından kullanılan ortak yapılar, yabancı yatırımcıların gerçek kişi, firma, yabancı firmaların şubeleri, sınırlı sorumlu şirketler, sınırlı ortaklık, genel ortaklık ve joint-venture şeklindeki yapılanmalardır.

Yabancı kuruluşlar potansiyel sorumluluklarını azaltmak amacıyla Arjantin’de genellikle şube şeklinde değil, firmanın bir yan kuruluşu olarak faaliyet göstermektedirler. Eğer şube kullanılırsa, yabancı firmanın bütün varlıkları potansiyel sorumluluğa tabidir. Buna karşılık, bir Arjantin ya da yabancı yan kuruluşla çalışılırsa, yabancı firmanın sorumluluğu yan kuruluşun sahip olduğu varlıklar kadardır.

5.17. Tescil Prosedürleri
Şirketler Arjantin’de yürürlükte bulunan bir kanuna göre düzenlenmektedirler. Şirketler en az iki tüzel ya da gerçek kişinin (Arjantinli veya yabancı) onaylaması ile kurulmaktadırlar. Eğer sermayesi nakit olarak mevcutsa bir şirketin kurulması yalnızca 3-4 hafta sürmektedir. Sermaye ayni olarak temin edilirse, kuruluş işlemleri yaklaşık 2 ay sürmektedir. Toplam kuruluş maliyeti 1.000 $-2.000 $ arasında değişmektedir. (Yasal kayıtlar dahil, profesyonel ücretler ve sermayenin %1’i kadar olan damga vergisi hariç olmak üzere) Şirketin kurulabilmesi için en az iki kurucu (gerçek ya da tüzel) gerekmektedir. Kurucu sayısı için maksimum bir limit yoktur. Şirket kurucularının Arjantin’de bir ikametgah belirtmeleri gerekmektedir. Ayrıca minimum iki hissedar gerekmektedir. Bunun için de maksimum bir sayı belirtilmemiştir.

Bankacılık, sigortacılık ve benzeri sektörler dışında kurulacak şirketler için asgari başlangıç sermayesi 12.000 $’dır. Eğer sermaye nakit olarak sağlanacaksa, kalanı 2 yıl zarfında ödenmek üzere, %25’inin ödenmiş olması gerekmektedir.Ayni olarak temin edilecekse, kuruluş esnasında sermayenin tamamının ödenmesi zorunludur.

5.18. Reklam ve Ticari Promosyon
Arjantin’de birçok reklam ajansı ve danışmanlık şirketleri faaliyet göstermektedir ancak bunlardan sadece büyük firmalar tam bir hizmet vermektedirler. En önemli ajanslar “Arjantin Reklam Ajansları Birliği” ne üyedirler. (Asociacion Argentina de Agencias de Publicidad) Yazılı basında reklam vermek en yaygın olan yöntem olmakla birlikte, televizyon ve radyoda yayınlanan reklamlar özellikle Buenos Aires pazarında kullanılan son derece etkili yöntemlerdir.

Birebiriletisim.com'da reklam ver | Haberextra.com | Klipextra.com
Bu site en iyi 1024 X 768 çözünürlüğünde ve IE 5.0 üstünde görüntülenir.
Global Sign SSL Güvenlik Sertifikası
<